4. Yhteenveto

Erilaisten opetusmateriaalien esittäminen WWW-ympäristössä on mahdollista joko konvertoimalla tiedot SGML-tietokantaan tai konvertoimalla esitettävä materiaali suoraan alkuperämuodostaan HTML:ksi.

SGML-tietokantarakennetta on järkevää käyttää pääsääntöisesti kaikkiin tekstidokumentteihin. Kuvat, äänet ja videot on tallennettava omaan tiedostorakenteeseensa niin, että niistä voidaan luodan indeksitiedostoja joihin on mahdollista suorittaa hakuja aineiston löytämiseksi. Kuva- ääni- ja videomateriaali tulee konvertoida suoraan alkuperämuodostaan WWW:ssä esitettävään tiedostomuotoon. Erilliset relaatio- ja muut tietokannat voidaan joko liittää suoraan SGML-tietokantaan tai käsitellä niitä erikseen omina entiteetteinään.

4.1 SGML-tietokanta

Vaiheet:

 1. Opetusdokumentti jaetaan opetusprosessin ja opetusdokumentin pedagogisten elementtien (educational activities, Siviter & Brown) mukaan laadittuihin rakenneosiin eli laaditaan dokumentille DTD (Document Type Definition)

 2. Aineisto syötetään suoraan tai siirretään DTD:n mukaisesti tunnisteilla (tagit) merkatuksi aineistoksi, jonka syntaksi tarkastetaan nk. parser-ohjelmalla

 3. Rakenteistettu aineisto tallennetaan tietokannaksi jonka rakenne on joko rakenne-elementtien mukainen, tai SGML- merkittyjen tiedostokokonaisuuksien mukainen. SGML-kannan hallintatyökaluilla voidaan tehtä SGML-tietokantaan sana-, aihe-, indeksi-, full-text- hakuja. Hakujen tulos voidaan esittää WWW-lomakkeella linkkilistana. (HyTime Query-haut ja DSSSL-haut myös mahdollisia välineestä riippuen). Editoreilla voidaan muokata tallennettuja dokumentteja.

 4. laaditusta tietokannasta voidaan eri työkaluja käyttäen luoda on-demand tarvittavat dokumentit joko

Huomaa: relaatiotietokantoja voidaan esittää (ja käsitellä) WWW:ssä myös suoraan relaatiotietokantaohjelmaan liitettävän WWW-lisäohjelman avulla

Työkalut toimintaprosessin mukaisesti jaoteltuina (selkeyden vuoksi kaikkia mahdollisia ohjelmia ei ole lueteltu):

Työkaluohjelmat DTD:n laadintaan

Aineiston siirto - ja syöttöohjelmia

Erillisiä parser-ohjelmia

Parser eli jäsenningeneraattori sisältyy joihinkin siirto- ja syöttö-ohjelmiin jo valmiiksi.

Tietokannan käsittelytyökaluja dokumenttien editointi

Tietokannan käsittelytyökaluja, tietokannan- ja dokumentinhallinta

Tulosteiden luominen

4.2 Dokumentti suoraan HTML:ksi

Esitettävän materiaalin konvertoiminen suoraan alkuperäisestä tiedostomuodosta WWW-muotoon (kuvat, äänet, videot, mahdollisesti relaatio- ja muut tietokantarakenteet, joissain tapauksissa myös tekstidokumentit)

Alkuperäisen dokumentin muoto ja ohjelma, jolla dokumentti on tuotettu Ohjelma, jolla voidaan konvertoida WWW-muotoon (HTML-muotoon)

1. Tekstidokumentit

Word Perfect (Dos. Windows) Wp2Html (HTML 3.0)
Word (Macintosh, Windows),
myös muut MS-Office ohjelmat (Access, Power-Point, Excel)
Rtf ->Rtf ToHtml
InternetAssistant
Microsoft Database Internet Connector
Tex ja LaTex (Unix) Perl-ohjelmoinnilla
LaTeXtoHtml
MathToHtml
Tekstinkäsittelijän kaavat (Word, WP, LaTex) Rtf->RtfToHtml
WP2Html (HTML3.0)
MathToHtml

2. Matemaattiset ohjelmat

Matlab (Unix) Mat2Html
Mathematica (Unix. Voi käyttää myös interaktiivisiin tehtäviin) Nb2Html
Mathcad (Windows) tarvitaan Mathbrowser

3. Tietokannat (käyttäjä ei tarvitse alkuperäistä tietokantaohjelmaa katseluun)

Lotus Notes (Macintosh, Windows) InterNotes WebPublisher
Access (Macintosh?, Windows) MsDatabase Internet Connector
Sybase, Ingres, Paradox omat muuntimet tulossa. Macromedia Backstage -ohjelma tukee useita tietokantaohjelmia valmistuttuaan (beta) ODBC-rajapintaohjelmoinnin kautta (c, c++, Perl)
Oracle (Unix, Windows) Websystem

4. Kuvat

Bittikartat: BMP, PCX, TIFF, GIF, JPEG
Vektorigrafiikka: EPS, DXF, WPG
Tuotettavissa lukuisilla eri ohjelmilla eri käyttöjärjestelmissä, esimerkiksi Adobe Photoshop, Illustrator, Corel, Designer...
HTML tukee muotoja GIF ja JPEG ® suoraan esitettävissä. Muut formaatit muunnettava kuvankäsittelyohjelmilla näiksi muodoiksi.

5. Ääni

WAV, AU, AIF, MIDI (esimerkiksi Sound Edit, Midi -ohjelmat)
Eri käyttöjärjestelmissä erilaiset selaintuet.
 • erilaiset plug-in ohjelmat selaimelle (tarvitaan äänikortti opiskelijan koneeseen)
 • RealAudioPlayerin RA-formaatti (RA-muunto-ohjelma)
 • Xing StreamWorks: LBR-audio, MPEG 1 ja MPEG 2 (SW sisältänee konvertointi-ohjelman)
 • Netscape audioplayer: AU ja WAVE

6. Video

QuickTime MOV, MPEG, AVI, FLC, FLI (esimerkiksi Adobe Premier ohjelmalla laadittu)erikoistapaus: AVI ja MOV voidaan tuoda Macromedia Directorille: .DIR (video ja animaatio)
 • selaimeen tarvitaan erilaisia plug-in ohjelmia tai ohjelmoidaan Java-kielellä esim. Windows-käyttöjärjestelmään kuuluva Video for Windows toimimaan (AVI)/ Applen Quick Time (MOV). Katsoja ei tarvitse videokorttia
 • Xing StreamWorks: MPEG 1 JA MPEG 2 (muunto-ohjelma mahdollista saada Xing-ohjelmatalolta, muut muunto-ohjelmat?) (Macintosh (tulossa), Unix, Windows)
 • VDOLive: VDO (muunneltava VDO-ohjelmiston työkalulla)
 • Directorin tekemä DIS-tiedosto käsitellään Afterburner -ohjelmalla. WWW:ltä voi katsella, kun hakee vapaasti saatavilla olevan Shockwave-plug-in -ohjelman (Macintosh, Windows)

7. Animaatio

gif-animaatio (Macintosh, Unix, Windows) Gif Construction Set For Windows
Katso myös Video: Director