Kansallinen multimediaohjelma
Tavoitetutkimusprojekti 4
Etäopetus multimediaverkoissa

Ryhmä 2:n raportti
Oppimisdokumenttien rakenne ja konversiotyökalut

Jari Multisilta, TTKK
Markus Urponen, TTKK
Tommi Komu, TaY
Anne Karjalainen, JY

Sisältö

 1. Johdanto

 2. Opetusdokumentin yleisen rakenteen määrittely
  1. Rakenteinen oppimisdokumentti
  2. Konversioprosessi
  3. Pedagogisesti mielekkäät oppimisdokumentit

 3. Opetusdokumentin tuottamisprosessin määrittely
  1. Tekstit
   1. Word
   2. WP
   3. TeX, LaTeX
  2. Tekstinkäsittelijän kaavat
   1. Word Equation Objects
   2. WP kaavat
   3. LaTeX kaavat
  3. Matemaattiset ohjelmat
   1. Matlab
   2. Mathematica
   3. Maple
   4. Mathcad
  4. Taulukot
   1. TeX, Word ja WP taulukot
   2. Excel
  5. Tietokannat
   1. Lotus Notes
   2. Relaatiotietokannat
   3. ODBC
   4. SGML-tietokannat
  6. Kuvat
  7. Slide show -esitykset
   1. PowerPoint
  8. Luennoitsijan "analoginen" materiaali
  9. Ääni
   1. AIF
   2. WAV, AU
   3. MIDI
  10. Video
   1. Video
   2. Animaatio
  11. Esitysmuodot
   1. WWW ja Internet
   2. SGML-työkaluja
   3. Java
   4. VRML
  12. Konversiotyökalut
   1. Hypertekstin linkitystyökalut
   2. LaTeXtoHtml, MathToHtml
   3. Mat2Html
   4. Microsoft Internet Assistant
   5. NbToHtml
   6. RtfToHtml
   7. VrmlConvert
   8. Wp2Html
  13. Tuottamisprosessin ongelmat

 4. Yhteenveto
  1. SGML- tietokanta
   1. Työkaluohjelmat DTD:n laadintaan
   2. Aineiston siirto - ja syöttöohjelmia
   3. Erillisiä parser-ohjelmia
   4. Tietokannan käsittelytyökaluja dokumenttien editointi
   5. Tietokannan käsittelytyökaluja, tietokannan- ja dokumentinhallinta
   6. Tulosteiden luominen
  2. Dokumentti suoraan HTML:ksi

 5. Lähdekirjallisuus

 6. WWW linkit