<< >> Otsikko

6. Jatkotutkimus

Etäoppimateriaalin rakennemallia sovelletaan Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan tutkimusinstituutin (TITU) Hypmed -projektissa (Hypermedian käyttöönotto pk-yrityksissä) sekä multimedian approbatur -opintokokonaisuudessa.

Hypmed -koulutus on suunnattu keskisuomalaisille pk-yrityksille ja niiden henkilöstölle. Koulutuksen lukuvuoden 1996-97 osallistujista viiden opiskelijan ryhmä on Hankasalmelta. Tämän ryhmän osalta on pyritty minimoimaan heidän liikkumisensa Jyväskylän suuntaan. Pilot-projektiin laaditaan vaihtoehtoiset oppimateriaaliratkaisut relaatiotietokannan avulla sekä SGML-standardia hyödyntäen. Näistä laaditaan prototyyppiratkaisut käyttäen HypMed-kurssimateriaalia. Pilot-projektia seurataan sekä teknisestä, että didaktisesta näkökulmasta. Näihin palataan seuraavassa raportissa.


<< >> Otsikko