ETÄKAMU

Oppimisprosessin tukeminen tietokone ja tietoverkkoavusteisessa opetuksessa


Etäopetus multimediaverkoissa -projekti,
Tutkimustyöryhmä III: Etäopiskelun menetelmät

Raportti 7.9. 1997

Pertti Siekkinen
Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan tutkimusinstituutti
Pentti Vertanen
Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus
Teemu Leinonen
Tampereen teknillinen korkeakoulu, Digitaalisen Median Insitituutti, Hypermedialaboratorio
Juri Valtanen
Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus
Ilkka Mäkitalo
Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan tutkimusinstituutti