<< >> Ylö Otsikko

Opiskelu ja oppimistyylien huomioiminen verkkoympäristössä

Tällä hetkellä verkkoympäristöön toteutetut opiskeluympäristöt ja kurssit ovat vielä melko kaavamaisia. Verkko-opetuksessa ei oteta tarpeeksi huomioon verkon tarjoamia mahdollisuuksia vaan usein käyttöympäristö on kaavamainen ja valmiiksi opiskelijalle suunniteltu; lähes "drilli"-opetusohjelma tyyppinen. Ratkaisuja voidaan hakea tähän ongelmaan lähestymällä mm. seuraavia kysymyksiä:

1. Opettajan ja tutoreiden kouluttaminen niin, että he pystyvät itse kokoamaan ja yhdistämään olemassa olevasta perinteisestä ja verkkomateriaalista sopivan kokonaisuuden. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opettajat ja tutorit tuntevat eri oppimistyylit ja osaavat niiden perusteella jäsennellä asioita. Oppimistyylien huomioiminen edellyttää toisille opiskelijoille enemmän perinteistä materiaalia kuin toisille.

2. Lähtötason arviointi opiskelijoille, jolloin selvitettäisiin oppilaiden lähtötason lisäksi myös oppimistyylejä.

3. Oppimateriaalien tuottamisessa pyritään kehittämään niin visuaalista, kuin auditiivista kuin tekstimuotoistakin materiaalia.

Ongelmia WWW-ympäristössä tapahtuvassa opetuksessa syntyy usein riittämät-tömän vuorovaikutussuhteen aikaansaamisessa opettajan ja opiskelijan välille. Vuorovaikutus on pyritty aikaansaamaan erilaisillla lomakkeilla, sähköpostilla sekä eilaisilla sähköpostilomakkeilla. Konferenssi-ohjelmistojen kehittyessä myös vuorovaikutteisuutta on pyritty lisäämään. Erilaiset ilmoitustaulu-, keskustelu- sekä uutisympäristöillä voidaan vuorovaikutus suhdetta lisätä. Tämä kuitenkin vaatii aktiivisuutta molemmilta osapuolilta osallistua keskusteluun.<< >> Ylö Otsikko