<< >> Ylö Otsikko

Kognitiivinen näkemys oppimiseen

Behaviorismiä on kritisoitu mm. siitä, että suuntautuessaan näkyvän käyttäytymisen havainnointiin, tulevat tarkkailun kohteiksi ainoastaan oppimisen irralliset palaset ja osaset. Yksinkertaistetut syy-seuraus -suhteet eivät selitä kaikkia toiminnan ja tiedon osa-alueita. Oppimisen monimutkaisuutta ei voida kärjistää ärsyke-reaktio -malliin, vaan osat tulee aina sijoittaa kokonaisuuteensa, jolloin oppimisprosessista tulee oppijoille merkityksellisiä.

Kognitiiviset oppimisteoriat jäsentävät oppimisprosessia selkeillä malleilla ja käsitejärjestelmillä (kognitiivisilla skeemoilla, skripteillä l. kartoilla), jotka ohjaavat ja suuntaavat käyttäytymistä. Uusissa oppimistilanteissa eteen tulevat uudet asiat hahmotetaan suhteessa jo olemassa olevaan tietorakenteeseen. Havainnot muunnetaan (sulautetaan ja mukautetaan) ja tulkitaan yleisempien käsitteiden ja periaatteiden avulla, jotka muodostavat hierarkisen kognitiivisen struktuurin.


<< >> Ylö Otsikko