<< >> Ylö Otsikko

Johdanto

Tämän raportin tavoitteena on tehdä ymmärrettäväksi niitä oppimiseen ja opettamiseen liittyviä näkökohtia, joita kohtaamme haasteina päivittäisessä työssämme uusien oppimisympäristöjen ja avoimen oppimisen parissa. Raportissa on kuvattu oppimisen teorioiden ja mallien kehittymistä sekä erilaisia oppimisen ja opiskelun elementtejä. Tällä on pyritty havainnollistamaan oppimisen monimutkaista tapahtumaa ja sitä, että ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa koulutuksen järjestämiseen ja teknologian opetus- ja oppimiskäyttöön.

Raportissa pyritään antamaan lukijalle taustaksi laajasti tietoa oppimisen eri alueilta. Toivomme tämän auttavan lukijaa ja ETÄKAMUn piloteissa mukana olevia suunnittelemaan opetustilanteita tarkoituksenmukaisesti ja yhdistämään kulloinkin tarpeellisia oppimisen tapoja ja medioita siten kuin oppimisen sisällöt, tavoitteet ja kohderyhmä kulloinkin edellyttävät.

Raportti kokonaisuudessaan on suppea, joidenkin asioiden painotus on hiukan vinoutunut ja asioiden keskinäiset kytkeymät jäänevät lukijan ratkaistaviksi, myös lähdeluettelo ja lähdeviitteet ovat osittain puutteellisia. Raportti ei siis missään nimessä täytä kaikkia (varsinkaan) tieteellisen tutkimusraportin tunnusmerkkejä. Raporttia on tehty osittain päätyön ohessa ja melko kireässä aikataulussa, joten toivomme lempeää suhtautumista niihin moniin epätäsmällisyyksiin, joita raportissa vielä esiintyy.


<< >> Ylö Otsikko