LIITE 1. Oppimisdokumentaation toimintomääritykset


(alustava kuvaus, voidaan myös hyödyntää järjestelmän tavoitemäärittelyä laadittaessa)

Kuvauksessa käytetään käsitettä sivu tarkoittamaan ohjelman tuottamaa yksittäistä dokumenttia. Dokumentit ovat dynaamisia kokonaisuuksia, jotka ohjelma kokoaa käyttäjän määritysten mukaan.

1. Opintokokonaisuuden pääsivu

Ensimmäisellä tasolla toteutuvat seuraavat toiminnot: Ohjelma

Ohjelman yleisiä ominaisuuksia. Ohjelma voi :

2. taso

Kaikilta toisen tason sivuilta on

2.1 Kurssien pääsivu

2.2 Sisältöelementtien pääsivu

2.3 Medioiden pääsivu

2.4 Hakutoimintojen pääsivu

2.5 Linkkikokoelma

2.6 Ohjeet

3. taso

Kaikilta toisen tason sivuilta on

3.1 Kurssin pääsivu (yksittäinen kurssi, esim. multimedian perusteet)

3.2 Sisältöelementin pääsivu (esim. kuvaus)

3.3 Mediamuodon pääsivu (esim. video)

4. taso

Kaikille 4. tason sivuille on yhteistä: Ohjelma

4.1 Luennon pääsivu

4.2 Yksittäinen sisältöelementti

4.3 Yksittäisen mediatiedoston esittäminen

4.4 Haun tulos

5. taso

Kaikille 5. tason sivuille on yhteistä: Ohjelma

5.1 Opiskelijan näkökulma

5.2 Luennoitsijan (materiaalintuottajan) näkökulma

5.3 Rakenteinen näkökulma

5.3.1Rakenteinen dokumentti kokonaisuudessaan

5.3.2 Rakenteisen dokumentin yksittäisen elementin näyttö