<< >> Otsikko

ALKUSANAT

Tämä on väliraportti Koulu tiedon valtatiellä - projektista (KOUTIVA) ja se on tarkoitettu ensisijaisesti palautteeksi ja kannustukseksi projektiin osallistujille. Samalla tällä raportilla pyritään selventämään projektin asemaa Kansallisen Multimediahankkeen (KAMU) tavoitetutkimuspilottina. Raportin toivotaan siis olevan avuksi myös vastaaville projekteille tuotaessa ATM-tekniikkaa koulukäyttöön.

Tämä projekti ei ole lähtenyt liikkeelle varsinaisesta tarpeesta ottaa käyttöön jokin opetusta ja oppimista edistävä apuväline, kuten useimmilla vastaavilla projekteilla on ollut. KOUTIVAn osapuolilla on sen sijaan ollut projektin alkaessa visio millaista opetustyö tulee olemaan ensi vuosituhannella ja mitä uusia mahdollisuuksia teknologia sille antaa. Projektin alkuvaiheessa tämän vision toteuttamisessa on painopiste ollut teknisen ympäristön rakentamisessa ja edelleen kehittämisessä. Koska ns. tulevaisuuden teknologia ja yhteyskustannukset ovat toistaiseksi ylitsepääsemättömän kalliita yksittäisille kouluille, ovat alan yritykset tulleet kiitettävästi vastaan kustannuksissa. Erityisesti Telecom Finlandin, Nokian, Cisco systemsin sekä Sun computersin apu on ollut projektin kouluille tärkeää. Projektin puolesta esitän heille, kuten kaikille projektin osapuolille suurimmat kiitokseni tähänastisesta ja toivon mitä parhainta yhteistyötä jatkossakin.

Tampereella syyskuun 12. 1996
Jarno Suvanto


<< >> Otsikko