Etäopetus multimediaverkoissa

http://matwww.ee.tut.fi/kamu

Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -projekti (http://matwww.ee.tut.fi/kamu/) on kansalliseen multimediaohjelmaan (http://www.vtt.fi/tte/samba/projects/kamu/index.htm) kuuluva tavoitetutkimushanke. ETÄKAMU kokoaa alan teknistä ja pedagogista tutkimustyötä suorittavia tutkimuslaitoksia, etäopetusta tarjoavia laitoksia, laitteisto- ja ohjelmistovalmistajia, opetusmateriaalin tuottajia ja tietoliikennealan yrityksiä yhteiseen mittavaan projektiin, jonka budjetti vuonna 1997 on n. 4,5 milj. mk. Projekti on käynnistynyt 1.2.1996 ja on kestoltaan 3-vuotinen.

ETÄKAMUn tavoitteena on tutkia ja kehittää etäopetukseen soveltuvia avoimia oppimisympäristöjä, joiden toteutuksessa hyödynnetään tietoverkkoja. Oppimisympäristössä voi opiskella sekä itsenäisesti että yhteistoiminnallisesti opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa, saada ohjausta sekä antaa palautetta.

Oppimisympäristöjen suunnittelussa kiinnitetään huomiota tietotekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin, kuten tietoverkkoihin ja hypermediaperustaisiin oppimateriaaleihin sekä eri oppisisältöjen ja erilaisten opiskelutyylien huomioonottamiseen. Lisäksi projektissa kehitetään välineitä olemassa olevien oppimateriaalien konvertoimiseksi hypermediamuotoon.

 

YHTEISTYÖTAHOT

Etäopetus multimediaverkossa -projekti jakautuu tutkimus- ja yritysosapuoliin. Yliopistot ja korkeakoulut muodostavat yhdessä projektin tutkimusosapuolen. Tampereen teknillisessä korkeakoulussa (TTKK) toimiva Digitaalisen Median Instituutin (DMI) Hypermedialaboratorio toimii projektin koordinaattorina ja muut yksiköt toimivat sen alihankkijoina. Tutkimustyöta rahoittavat Tekes sekä yritysosapuolet.

 

TUTKIMUSOSAPUOLET

 

YRITYSOSAPUOLET

Johtoryhmäyritykset
 • Edita
 • Finnet / HPY ltd.
 • Fysiikan tutkimuslaitos
 • Helsinki Media
 • Jyväskylän kaupunki
 • Jyväskylän teknologiakeskus
 • Nokia Mobile Phones
 • Otava
 • Sonera Oy
 • Sun Microsystems Oy
 • Tampereen kaupunki
 • Tampereen Teknologiakeskus Oy
 • Tietoverkkoinstituutti
 • TKK/Koulutuskeskus Dipoli
 • WSOY
 • Xenex
Seurantayritykset
 • AAC-opisto
 • AEL
 • CSC-Tieteellinen laskenta
 • Finnet / TPO
 • Kaakkoisen Keski-Suomen kunnat
 • WM-data Kasanen
 • KTOL
 • KVS-instituutti
 • Mäntän seudun koulutuskeskus
 • Nokian kaupunki
 • Promanet Oy
 • Promentor Solutions Oy
 • STAKES
 • Sverigefinska folkhögskolan
 • Teleste Educational
 • Valmet

 

 

TUTKIMUSTOIMINTA

ETÄKAMU -projektin toiminta jakautuu kahteen osaan, tutkimustyöryhmissä tehtävään tutkimukseen, jonka tarkoituksena on

ja pilotointialueisiin, joiden kautta multimediaverkoissa tapahtuvaa etäopetusta käytännössä kokeillaan ja saadaan palautetta niin teknisten kuin pedagogistenkin ratkaisuiden toimivuudesta.

 

Tutkimustyöryhmät

 

Pilotointialueet

 

YHTEYSTIEDOT

Professori Seppo Pohjolainen
Tutkimustyön vastuullinen johtaja

Puh: 03 365 2424
GSM: 040 500 3683
Email: Seppo.Pohjolainen@cc.tut.fi

Erik. tutkija Heli Ruokamo
Projektipäällikkö

Puh: 03 365 2710
GSM: 040 587 9090
Email: Heli.Ruokamo@cc.tut.fi