Etäopetus multimediaverkoissa

Kansalliseen multimediaohjelmaan sisältyvä "Etäopetus multimediaverkoissa" -projekti kokoaa alan teknistä ja pedagogista tutkimustyötä suorittavia tutkimuslaitoksia, etäopetusta tarjoavia laitoksia, laitteisto- ja ohjelmistovalmistajia, opetusmateriaalin tuottajia ja tietoliikennealan yrityksiä yhteiseen mittavaan projektiin, jonka tarkoituksena on kehittää etäopetukseen teknisesti ja pedagogisesti soveltuvia menetelmiä, jotka hyödyntävät tietoverkkoja ja multimediaa. 

 

Distance learning in multimedia-networks

Introduction and partners Projektin esittely
 

Ajankohtaista

Multimedian monet muodot KAMU-tavoitetutkimusten tulokset. Seminaari 21.-22.1.1999, Tampere. Konferenssit, seminaarit, messut 
CERN Training Programme Koulutus
 

Etäopetus multimediaverkossa

Projektin osapuolet Projektin sisäiset dokumentit
Projektin organisaatio Julkaisut
Muut KAMU:n hankkeet Etäopetushankkeita
Demonstraatiot
 

Yhteystiedot / Contact information

Tutkimustyön vastuullinen johtaja / Director:
Seppo Pohjolainen
Email: Seppo.Pohjolainen@cc.tut.fi
Projektipäällikkö / Project Manager
Heli Ruokamo
Email: Heli.Ruokamo@cc.tut.fi
WWW
Tuomo Paakkanen
Email: tuomo.paakkanen@cc.tut.fi
Tampereen teknillinen korkeakoulu
Digitaalisen median instituutti
Hypermedialaboratorio
Korkeakoulunkatu 1
PL 692
33101 Tampere
Puh: (03) 365 2111
Fax: (03) 365 3549
Tampere University of Technology
Digital Media Institute
Hypermedia Laboratory
Korkeakoulunkatu 1
P.O. Box 692
FIN-33101 Tampere
Tel: +358 3 365 2111
Fax: +358 3 365 3549
-------