HAVAITUT VIRHEET


Kurssimateriaali asennettu elokuussa 1996 ja sen uusin versio 28.11.1996.

Korjauksia

Linkitys
Linkitystä parannetaan jatkuvasti, uusin linkitys tehty 4.12.1996 ja siinä saattaa vielä olla virheitä.

Virheitä
Luvussa "Yhtälöt ja epäyhtälöt" esimerkin 15 virheellinen sanamuoto korjattu.
Luvussa "Itseisarvo" esimerkin 13 etumerkkivirhe korjattu.
Luvussa "Yhtälöt ja epäyhtälöt" osamurtohajotelma-animaation merkkivirhe korjattu.
Luvussa "Trigonometria" kuvan 10 etumerkkivirhe korjattu.

Lisäyksiä