Viikkoharjoitus 45/1996

 1. Määrää luvut s ja t siten, että (1, 10) ja (3s - 2t, 2s + t) ovat samat.

 2. Laske pisteiden P ja Q välinen etäisyys kun OP = i - 3 j + k ja OQ = i + j - 2k.

 3. Kolmiossa OAB on OA = a ja OB = b. Esitä kolmion keskijanat a:n ja b:n avulla (keskijana = kärkipisteen ja vastakkaisen sivun keskipisteen yhdysjana).

 4. Olkoon ja a:n ja b:n välinen kulma , b:n ja c:n välinen kulma ja a  c. Määritä .

 5. Määrää vektorien a = (1, 1, 1) ja b = (1, 1, 0) välinen kulma.

 6. Määritä vektorin (-1, 8, 4) skalaari ja vektoriprojektio vektorille (6, 2, -3).

 7. Määritä suoran yhtälö, kun se on vektorin (1, 2) suuntainen ja kukee pisteen (1, 1) kautta.

 8. Määritä suoran y = 3x - 1 kohtisuorassa olevan suoran yhtälö joka kulkee pisteen (3, 1) kautta.

 9. Suora L kulkee pisteiden (1, 3) ja (5, 6) kautta. Määritä
  a) jokin L:n suuntavektori,
  b) L:nkulmakerroin,
  c) L:n yhtälö.

 10. Suoran L yhtälö on x + ay + 2a = 0. Määritä a siten, että
  a) L kulkee pisteen (0, 1) kautta,
  b) L:n kulmakerroin on 1,
  c) L on kohtisuorassa vektoria -3i + j vastaan.

 11. Määritä suorien y = 2x - 10 ja välinen terävä kulma.

 12. Ympyrä sivuaa x akselia origossa ja kulkee pisteen (0, 4) kautta. Määritä ympyrän
  a) keskipiste,
  b) säde,
  c) yhtälö.

 13. Määritä t siten, että suora 3x - 4x + t = 0 sivuaa ympyrää x2 + (x - 2)2 = 1.

 14. Määritä paraabelin huippu
  a) y = x2 - 4x + 5,
  b)x = 4y - y2.