Viikkoharjoitus 44/1996

 1. Määritä a ja b siten, että osamurtohajotelma

  on identtisesti tosi määrittelyjoukossaan.

 2. Ratkaise epäyhtälö
  .

 3. Ratkaise
  a) ,
  b) .

 4. Ratkaise
  a) ,
  b) .

 5. Ratkaise
  .

 6. Olkoon u = -2a - (3b - 4c) ja v = 2a - b - c. Esitä vektori 2u - 3v vektoreiden a, b ja c lineaarikombinaationa (summana).

 7. Kolmiossa OAB on OA = a ja OB = b. Esitä kolmion mediaanit vektoreiden a ja b avulla.

 8. Määritä janan AB keskipisteen koordinaatit, kun A = (1, 2) ja AB = 2i + 6 j.

 9. Olkoon a = 4i - 3 j. Määritä
  a) tämän vektorin pisteestä (1, -1) alkavan edustajan loppupiste,
  b) .

 10. Olkoon a = i - j, b = 2i + j ja c = 4i. Määritä luvut x ja y siten, että c = xa + yb.

 11. Millä x:n arvolla vektorit xi + j ja 2i - j ovat
  a) yhdensuuntaisia,
  b) samansuuntaisia,
  c) kohtisuoraan toisiaan vastaan.