Viikkoharjoitus 38-39/1996

 1. Sievennä, kun xy  R+:
  a) ,
  b) ,
  c) .

 2. Sievennnä seuraava lauseke, kun a  R+:
  .

 3. Määritä seuraavat raja-arvot:
  a) ,
  b) .

 4. Määritä seuraavat raja-arvot:
  a) ,
  b) ,
  c) .

 5. f(x) = x2 - 1. Määritä
  a) f(1),
  b) f(a),
  c) f(a + 1).

 6. f(x) = x2 - 1. Määritä
  a) 2f(2a),
  b) f(a2),
  c) (f(a))2.

 7. Mikä on mahdollisimman laaja määrittelyjoukko
  a) ,
  b) .

 8. Ratkaise yhtälö (x - 2)(4x + 3)(4x - 3) = 0.

 9. Määrittele seuraavan yhtälön määrittelyjoukko ja ratkaisujoukko
  .