Viikkoharjoitus 37-38/1996

 1. Ilmoita luettelomuodossa joukot
  a) {viittä pienemmät luonnolliset luvut},
  b) {parilliset luonnolliset luvut},
  c) {kolmella jaolliset kokonaisluvut}.

 2. Mitä voit sanoa joukoista A ja B, jos A  B ja B  A?

 3. Muodosta joukon C kaikki osajoukot, kun C on
  a) Ø,
  b) {1},
  c) {1, 2},
  d) {1, 2, 3}.
  Mikä yhteys näyttää vallitsevan joukon C alkioiden lukumäärän ja osajoukkojen lukumäärän välillä?

 4. Saata yksinkertaisempaan muotoon merkinnät
  a) A  E,
  b) A  E,
  c) A  Ø,
  d) A  Ø,
  e) A - Ø,
  f) A  (-A),
  g) A  (-A),
  h) A - (-A),
  (E on perusjoukko ja A on jokin perusjoukon osajoukko).

 5. Muunna yksinkeraisempaan muotoon
  a) ]ab {ab},
  b) [ab {a},
  c) [ab] - ]ab[.

 6. Tutki, ovatko seuraavat ekvivalenssit tosia (x  R):
  a)   x = 3,
  b) x2 = 9  (x = 3  x = -3).

 7. Poista itseisarvomerkit lausekkeesta
  a) ,
  b) ,
  c) .

 8. Poista itseisarvomerkit lausekkeesta
  a) ,
  b) ,
  c) .

 9. Millä x:n arvolla on
  a) ,
  b) ,
  c) .

 10. Laske 30 - 3-2.

 11. Laske lausekkeen arvo, kun x saa arvot 0 ja 2:
  a) (1 - x)3,
  b) 3x + 1,
  c) (3x)2.

 12. Päättele x arvo yhtälössä
  a) 8 = 2x,
  b) 43 = 2x.

 13. Kirjoita yksinkertaisempaan muotoon lauseke
  a) ,
  b) ,
  c) .

 14. Suorita jakolasku
  .

 15. Kirjoita yksinkertaisempaan muotoon lauseke
  a) ,
  b) .

 16. Ratkaise yhtälö
  .

 17. Ratkaise yhtälö
  .