<< >> Ylös Sisällysluettelo Hakemisto Kommunikaatio

Tangentti ja kotangentti

Esitiedot:sini ja kosini

Trigonometriset funktiot tangentti (tan) ja kotangentti (cot) määritellään sini- ja kosinifunktion avulla:

( 9 )

Kuva 8. Tangenttikäyrä

( 10 )

Kuva 9. Kotangenttikäyrä

Tangentin ja kotangentin arvojoukko on R, ne ovat jaksollisia ja perusjaksona on :

( 11 ) tan() = tan( + n  )

( 12 ) cot() = cot( + n  ).

Tangentti ja kotangentti ovat parittomia funktiota, joten

( 13 ) tan(-) = -tan(),

( 14 ) cot(-) = -cot().

Luvut tan() ja cot() ovat toistensa käänteislukuja, joten

( 15 )

Tehtävä 5. Piirrä käyrät y = cot(x) ja y = tan(x + ) samaan koordinaatistoon x:n ollessa väliltä [].

Tehtävä 6. Laske seuraavien lausekkeiden likiarvot

a) tan(25)

b) cot(-75)

c) tan(-1,74 rad)

d)


<< >> Ylös Sisällysluettelo Hakemisto Kommunikaatio