<< >> Kurssin sisältö

ADOBE PREMIER


Sisällysluettelo


Premierin ikkunat

Construction window -ikkunassa on kaksi pääraitaa, video- ja ääniraidat. Videoraidat jakautuvat videoraitoihin A ja B ja efektiraitoihin T ja S1. Efektiraidalle T voidaan sijoittaa erilaisia kuvanvaihtumistyylejä.
Transition
ikkunassa on vaihtoehtoja kuvanvaihtumistyylejä.
Project
ikkunassa on näkyvissä kaikki animaatiota varten haettu materaali.
Preview
ikkunassa voidaan esikatsella elokuvaa.

Materiaalin hakeminen

Valitaan File -> Import -> File

Esikatselu

Valitaan esikatseltava alue (keltainen yläpalkki) ja painettaan Return -näppäintä. (Tai Project -> Preview)

Erillisen video- tai äänitiedostoja voi esikatsella kaksoisosoittamalla esikatseltavaa otosta.

Videosta still-kuvia

 1. Muuta Construction ikkunasta ajaksi 1 frame.
 2. Erota yksi frame partakoneenterätyökalulla.
 3. Kaksoisosoita yksittäistä frameä.
 4. Valitse File -> Export -> Frame as Bitmap.

Title-kuvien tekeminen

Valitaan File -> New -> Title.

Liike-efektin tekeminen

 1. Valitaan kuva, johon liike halutaan tehdä
 2. Valitaan Clip -> Motion.
 3. Ladataan (Load) haluttu liiketyyppi. (D:\Premier\Motions)
 4. Muutetaan liikkeen aloitus- ja lopetuskohtia.

Päällekkäiset kuvat

 1. Sijoitetaan toinen kuvista videoraidalle S1.
 2. Valitaan raidalla S1 oleva kuva.
 3. Valitaan Clip -> Trancparency.
 4. Valitaan Key Type -> Multiply ja Cutoff = 100%.

Äänen voimakkuuden muuttaminen

Ääniraidoilla olevan äänen voimakkuutta voidaan säätää kaksiosaisen ääninauhan alemmasta osioista.

Elokuvaksi laskeminen

Ennen lopullisen elokuvan laskemista tarkistetaan kuva- ja ääniformaatit, joiden mukaisesti elokuva lasketaan.

Valitaan Make -> Presets. Valikosta Compressions säädetään kompressointi tapa:

Compressor
Method -> Cinepak Coded
Options
Frames per second 15
Keyframe every 15 frames
Valikosta Output Options säädetään kuvan koko ja ääneen liittyvät säädöt.

Elokuva lasketaan valinnalla Make -> Make Movie.


<< >> Kurssin sisältö