73270 HYPERMEDIAN PERUSTEET

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva hypermediasta, hypermediaohjelmistoista ja suunnittelumenetelmistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy hyödyntämään moderneja hypermediaohjelmistoja ja toteuttamaan pienimuotoisia hypermediasovelluksia. Kurssin laajuus on 3,0 opintoviikkoa.

Kurssimateriaali

Kurssilla käytetään erilaisia kirjoja, mutta pääosin materiaali on luettavissa näiltä sivuilta, missä on luentojen asiat kootusti sekä linkkejä ympäri maailmaa.

Tutkintovaatimus

Luennot, osallistuminen harjoituksiin, lopputentti (ma 9.12.1996, ma 13.1.1997, ma 21.4.1997), kotisivu sekä ryhmätyönä tehtävä harjoitustyö.

Luennot

Luennot (3 h / vko) pidetään salissa S2 torstaisin kello 14-17. Luennoitsijat:

Harjoitukset

Harjoitukset (2 h / vko) ovat matematiikan laitoksen mikrosalissa SB204. Harjoitukset eivät ole pakolliset, mutta niissä käytettäviä ohjelmia oletetaan pystyttävän käyttämään. Harjoituksissa keskitytään hypertekstin ja hypermedian tuottamisvälineiden opiskeluun, jotka liittyvät edellisen viikon luentoon. Huomaa, että luokan SB204 mikroissa on ohjelmia, joita ei ole saatavilla muilta koulun koneilta ja joita ei saa kopioida. Alkusyksyn harjoituksissa tutustutaan ohjelmiin ja loppusyksyn harjoitukset ovat vapaamuotoiset. Harjoitusryhmiä on kolme: Harjoitusten pitäjät:

Harjoitustyö

Harjoitustyön tulee sisältää erilaisia multimedia elementtejä. Oleellista ei ole niiden lukumäärä, vaan niiden toimivuus ja sopivuus käsiteltävään asiaan. Täysin turhia elementtejä ei kannata käyttää ja on turha yrittää tulla toimeen vain muutamalla pienellä elementillä.

Väliraportti

Harjoitustyöstä tehdyt väliraportit on tarkistettu ja kommentit niistä on lähetetty yhteyshenkilöille.

Loppuraportti

Harjoitustyö on palautettava pikimmiten serverin noustua takaisin jaloilleen. Seuraa ilmoittelua. Työstä palautetaan raportti sekä harjoitustyön tiedostot ryhmän hakemistoon, joka sijaitsee luokan SB204 mikroihin liitetyllä NT palvelimella. Määräajan umpeuduttua ryhmien tunnukset Sigmalla suljetaan arvostelun ajaksi.

Raportti toimitetaan HTML-muodossa ja laitetaan Hypermedian kurssiin määräajaksi sopiviin kohtiin. Harjoitustyötä voidaan tekijöiden suostumuksella käyttää hyväksi Hypermedialaboratorion muilla kursseilla. Raportin sisältö on:

  1. Ryhmän jäsenet ja heidän kotisivujensa osoitteet sekä linkki valmiiseen työhön, jos se on HTML sovellus, tai ohjeet työn lataamisesta ja käynnistämisestä. Työ tullaan laittamaan WWW:hen NT:n levyllä olevan hakemistorakenteen mukaisesti.
  2. Muutama kappale sovelluksen suunnittelusta:
  3. Tietoa toteutuksesta:
  4. Lisäksi olisi hyvä kertoa erityisongelmista, joita työn kuluessa on tullut eteen. Tällaisia ovat esimerkiksi ohjelmointivirheet työkaluohjelmissa tai niiden puutteellinen toiminta.

Kurssin aikataulu

Aikataulu on tehty niiden tietojen mukaan kuin kullakin hetkellä on saatavilla. Aikataulu muuttuu, joten kannattaa lukea.

Viikko

Harjoitukset

Tiistai 11-13 ja 13-15
Keskiiviikko 11-13

Luennot

Torstai 14-17
36

Kurssin esittely
MU: Hypermedian historia ja perusteet
37
MU: Toolbook
MU: HTML komentokieli
38
MU: Kotisivu
MU: Internet, protokollat
39

KS: Multimedian elementtejä:
Tekstimateriaali
40
KS: RTFtoHTML
ML: Hypermedian sovellusalueita (1)
41
SMT: Adobe Premier

42
OP: Miten kuvataan ja äänitetään
KS: Hypermedian elementtejä:
Kuvaformaatit
43
KS: Macromedia
ML: Hypermedian sovellusalueita (2)
44
Loput harjoitukset vapaamuotoisia
ML
ML: Suunnittelumenetelmiä
45
KS
KS: Multimedian elementtejä:
digitaalinen video ja ääni
46
KS
MU: Tekijänoikeudet multimediassa
47
OP (ti), MU (ke)
 
48
JM: Hypermediapohjaiset oppimisympäristöt
49
KS: WWW serverit

Uutisryhmä

Kurssiin liittyviä kysymyksiä voi tehdä uutisryhmässä tut.mat.

Kurssin arvostelu

Hyvin tehty harjoitustyö korottaa hyväksytyn tentin arvosanaa yhdellä.

Muualla hankitut suoritukset

Kurssia ei voi hyvittää muualla tehdyillä suorituksilla.

Päivitetty 12.11.1996