Hypermedia oppimisessa

Mathematics

TUT

Hypermedia oppimisessa

Sisältö

Tietokoneavusteisen oppimisen historiaa

Oppimisteorioista

Konstruktivismi

Konstruktivismi

Tietokoneavusteinen oppiminen

Hypermedia ja oppiminen

Kokemuksia hypermediasta oppimisessa

Erilaisia opetusohjelmia

Kognitiiviset työkalut

Simulaatiot

Oppimisympäristö

Kuinka oppimisteknologiat vaikuttavat oppimiseen

Oppiminen ja etäoppiminen

Tietoverkon nopeus vs. kuvan laatu

WWW oppimisympäristönä

Agentit oppimisympäristöissä

Oppimisympäristön vaatimukset

Opetusohjelman suunnittelu

Oppimisen arviointi tietoverkossa

Tehtäviä

Esimerkkejä