Ylss


Hypermediasovellus


Hypermediasovellus on esitys, joka sisältää kaikkia multimedialle tyypillisiä tiedon esitystapoja ja jossa tieto itse on organisoitu hypertekstin keinoin. Hypertekstuaalisuus on toteutettu luomalla linkkejä toisiinsa liittyvien tietosolmujen välille. Näitä linkkejä voi olla ainakin seuraavan laisia:

  • referentiaalisia eli viittaavia ja
  • organisationaalisia eli järjestäviä.
  • Referentiaalisilla linkeillä viitataan tietoon toisessa solmussa . Tämä linkki luo solmujen välille assosiatiivisia yhteyksiä. Nämä assosiaatiot toimivat parhaassa tapauksessa sanoin kuin lukijan ajatuksissa syntyvät assosiaatiot lukemisprosessin aikana. Esimerkikisi sana hyperteksti synnyttää lukiessa tietyn mielikuvan lukijan ajatuksissa. Assosiatiivisesti linkitetty dokumentti sisältää linkin ko. sanasta yhteen tai useampaan solmuun jotka liittyvät tähän käsitteeseen.

    Organisationaaliset linkit muodostavat hypertekstin rakenteen. Siis nämä linkit ovat staattisempia kuin viittaavat linkit. Viittaus perustui asioiden liittymiseen toisiinsa, joka on hyvin joustava riippuvuus. Hypertekstin rakenne taasen on kirjoittajan tuottamisprosessissa luoma kiinteä verkko joka määrää solmujen muuttumattomat riippuvuudet.

    Lisää aiheesta


    Ylss