Ylss


The Dexter hypertext reference model


Mallin tarkoituksena on kuvata piirteitä, joita on sekä nykyisissä että tulevaisuudessa toteutettavissa hypertekstijärjestelmissä. Lisäksi tarkoituksena on luoda käsitteellinen pohja, jonka avulla on mahdollista

Mallissa hypertekstijärjestelmä jaetaan kolmeen kerrokseen:

  1. ajoaikainen kerros ( Run-Time layer)
  2. tiedon varastointikerros (Storage layer)
  3. komponentin sisäinen rakenne -kerros (Within-Component layer)

Malli keskittyy kuvaamaan tiedon varastointikerroksen ominaisuuksia ja jättää muut kerrokset vähemmälle huomiolle. Kuitenkin ajoaikaisessa kerroksessa kuvaillaan mekanismeja, jotka tukevat käyttäjän toimintaa hypertekstisovelluksen kanssa. Komponentin sisäiseen rakenteeseen ei juurikaan puututa muuta kuin että kerrotaan että komponentti voi olla joko atomi, linkki tai jokin ensinmainittujen rakenteiden yhdistelmä. Sovellukselle jätetään näiden käsitteiden toteutus ja sisäinen rakenne.

Tiedon varastointikerroksen keskeinen käsite yllä mainittu komponentti. Komponenteista muodostuu hypertietokanta. Tämä on tietoa sisältävien komponenttien hierarkia, jossa atomiset komponentit on liitetty linkeillä toisiinsa.

Lisäksi mallissa määritellään kaksi rajapintaa, jotka ovat sen kerrosten välissä:

Lisätietoa


Ylss