<< >> Kurssin sisältö

MULTIMEDIA TOOLBOOK 4.0


Sisällysluettelo

 1. Yleistä
 2. Ohjelman käyttöliittymä
 3. Uuden kirjan tekeminen
  1. Object properties
  2. Buttons
  3. Text
  4. Drawing objects
  5. Viewers
 4. Lähteet

Yleistä

Multimedia ToolBook on Asymertix -yhtiön hypermedian luomisohjelmisto Windows käyttöympäristöön. Ohjelmalla voidaan luoda erilaisia hypermediakirjoja (esimerkiksi tietosanakirja), interaktiivisia koulutusohjelmia, tietokantaohjelmia ja graafisia elementtejä käyttäviä pelejä.

Ympäristön perusosia ovat kirjat, niiden sivut sekä erilaiset oliot. Kirjat koostuvat taustasivusta (background), joka on yleensä syytä suunnitella ensimmäisenä, sekä sen päällä esitettävistä erillisistä sivuista, joita voidaan hypertekstin mukaisesti selata linkkien avulla.

Ohjelmassa on kaksi eri tilaa, jotka valitaan Edit valikon avulla:

Author

kirjan suunnittelu ja tekeminen
Reader
kirjan lukeminen ja sovelluksen käyttäminen.

Kirja voidaan tehdä joko graafisen kehittämisliittymän kautta tai ToolBookin omalla OpenScript kehityskielellä.

ToolBookin omien objektien ohella voidaan siinä esittää tekstiä, kuvia, ääntä, videota sekä lisätä OLE (object linking and embedding) -linkillä muita Windows ohjelmia, jakaa tietoa DDE:llä (Dynamic data exhange) sekä käyttää Windowsin DDL:iä (Dynamic linking library).

Käyttäjän suorittaessa erilaisia toimia sovelluksissa käsky toteutetaan seuraavan hierarkian mukaisesti:

Object

Group
Page
Background
Book
System book
ToolBook system

Sovellusta ajettaessa pohjalla siis suoritetaan ToolBookia, joka valvoo alimpana suoritusta, kuten ikkunoiden avaamista ja siirtelyä, näppäimistö kaiutusta, hiiren seurantaa ja niin edelleen.

Ohjelman käyttöliittymä

ToolBook on täysverinen Windows ohjelma, joissa suurin osa toiminnoista ja tiedoista saadaan eri valikoiden ja palettien kautta. Näitä ovat:

Menu bar

Tool bar
Status bar
Palettes
Rulers
Grid
Right-click menus

Ikkunan alareunan tilarivilla näytetään tiedoa kohteeksi valituista olioita:

Caption

Mouse position indicator
Recording indicator
Page selection indicator
Navigation control buttons

Klikkaamalla hiiren oikeaa nappia eri kohdissa ikkunaa saadaan kohteesta riippuen erilaisia valikkoja. Toisinaan kannattaa tehdä tuplaklikkaus. Eri tilanteissa valikko saadaan seuraavasti:

Olio

Missä on klikattava
Page
Missä tahansa sivun tyhjällä kohdalla, tai taustasivua muokattaessa Ctrl + Right-Click
Background
Missä tahansa taustasivun tyhjällä kohdalla, tai perussivua muokattaessa Ctrl + Right-Click
Viewer
Viewerissä Ctrl + Shift + Right-Click
Book
Perussivulla Shift + Right-Click
System
Viewerissä Alt + Right-Click
Muut
Olion päällä Right-Click

Uuden kirjan tekeminen

Kirjan tekeminen kannattaa aloittaa taustakuvista, jotka sivulta toiselle pysyvät samoina. Taustakuva saattaa sisältää esimerkiksi kaikille sivuille yhteisiä painonappeja, otsikoita ja taustakuvia. Näiden taustasivujen päälle rakennetaan hypermedia-aineisto. Yhdelle sivulla ei kannata ahtaa tietoa ja erilaisia olioita turhan paljoa, vaan niiden määrää yhdellä sivulla kannattaa pitää melko pienenä ja kasvattaa mieluummin sivujen lukumäärää.

Kun aloitetaan tekemään uutta kirjaan, kannattaa se välittömästi tallettaa, sillä sen nimeä tarvitaan tiettyihin toimintoihin.

Kirja koostuu sivuista ja taustasivuista, joita voidaan tehdä uusia, poistaa vanhoja, kopioida, hakea muista, aikaisemmin tehdyistä, kirjoista. Sivujen keskinäistä järjestystä voidaan vaihtaa ja eri taustasivujen ja sivujen välistä riippuvuutta voidaan muutella.

Object properties

Olioilla on monia eri ominaisuuksia, joista tässä muutama tärkeimmistä, jotka ovat useimmissa olioissa käytössä:

Ominaisuus


Name
Kohteen nimi. Helpompi muistaa kuin kohteen ID numero
ID
Olion yksilöllinen tunnistusnumero
Caption
Esimerkiksi napissa näkyvä teksti. Merkillä `&' voidaan määrittää, mikä kirjain on "mnemonic access character"(DAM key), jonka avulla toimintoa voidaan käyttää näppäimistöltä.
Layer
Perussivulla ja taustasivulla kaikilla olioilla on yksilöllinen numero, joka kertoo niiden järjestyksen käytettäessä TABia.
Use Windows Colors
Windows värinmääritykset
Transparent
Olion läpinäkyvyyden määrittäminen
object
Olion tyyppi (button, field, yms)
parent
Määrittää sen olion, joka on hierarkisesti välittömästi seuraava olio. Ei voida muuttaa.
uniqueName
ToolBookin itse määrittämä objektin yksilöllinen nimi. Ei voida muuttaa.
useProperties
Määrittää käyttäjän määrittämät olion ominaisuuksien nimet (?). Ei voida muuttaa.

Buttons

Vaikka Tool palette -valikossa nap onkin useita erilaisia vaihtoehtoja painonapille, ovat napit kuitenkin vain saman napin erilainen ulkoasua. Eri nappityylit ovat:

None

Vain harmaa suorakulmio
Pushbutton
Perinteinen painonappi
Rectangle
Suorakulmainen nappi ilman 3D varjostuksia
Rounded
Kuin edellinen, jossa pyöristetyt reunat
Shadowed
Suorakulmio, joka on "irti" tasosta ja jonka takana on varjo
Check Box
Valintalaatikko
Check Boc 3D
3D valintalaatikko
Radio Button
Radionappia
Radio Button 3D
3D radionappi
Label Button
myös tekstiolio

Napin aktiivisuudet ovat

Normal


Inverse
Nappi painettu alas
Enabled / Disabled
Nappi valittavissa / ei valittavissa
Checked
Check box tai Radio button valittu

Mikäli radionappeja käytetään eri tarkoituksiin, on käytettävä nappien ryhmittelyä.

Text

Tekstiolioita on kolme perustyypiä:

Field

Tekstialue, johon käyttäjälle voidaan antaa mahdollisuus kirjoittaa
Borderless Field
Tekstialue, jonka sisältöä käyttäjä ei voi muuttaa
Label Button
Käytetään selventävien tekstien lisäämiseen esimerkiksi radio napeilla

Näillä voi olla erilaisia kehystyylejä:

None

Alue ilman kehystä
Rectangle
Suorakulmiokehys
Scrolling
Hissillinen alue
Shadowed
Alueen takana varjo
Raised
Alue hieman "irti" pohjasta
Inset
Alue pohjaan upotettuna

Field

Teksti voidaan kirjoittaa suoraan tai siirtää leikepöydän kautta. Myös RTF (rich-text format) teksitä voidaan tuoda leikepöydän kautta. Tällöin tekstin ulkoasu säilyy määritetyn kaltaisena. Teksti voi rivillä käyttäytyä eri tavoin

Word Wrap

tekstin jakaminen eri riveille
No Word Wrap
teksti ei jakaudu riveittäin
Single Line
koko teksti samalla rivillä
Single-Select List Box
sanalistasta voi tehdä vain yhden valinnan
Multi-Select List Box
sanalistasta voi tehdä useita valintoja

Field-teksti voi olla käyttäjän muokattavissa:

editable

lukija voi muuttaa tekstiä
activated
teksiä ei voida muuttaa, mutta tekstin joukossa olevat hypyrlinkit toimivat

Record fields

Esimerkiksi kortiston tekeminen on käytännöllistä tiedostokenttien avulla. Kyselylomake voidaan tehdä esimerkiksi taustasivulle, jolloin se on saman näköinen jokaisella perussivulla. Kun käyttäjä kirjoittaa tietoja eri sivuille, ovat kirjoitetut asiat sivukohtaisia tietoja, saman taustakuvan kuitenkin ollessa käytössä sivulta toiselle. Tiedoja voidaan järjestää eri kenttien mukaisesti halutulla tavalla.

List / Combo box

Lista ja "combo" laatikot luodaan samaan tapaan, kuin muut tekstialueet ja niihin lisätään asiat samalla tavoin. Listalta voidaan sallia valittavaksi vain yksi asia kerrallaan (Single-select) tai voidaan valita useita (Multi-select). Valintojen seuraaminen ohjelmallisesti on tehtävä OpenScript -kielellä, jonka syntaksiin tai käyttöön ei tässä yhteydessä puututa.

Hotwords

Tekstiin voidaan määritellä linkkejä eri kirjan osien välille.

Drawing objects

Tool palette -valikosta saadaan käyttöön joitakin piirroselementtejä. Nämä ovat

Line

Suora viiva
Arc
Neljännesellipsin kaari
Angle line
Murtoviiva
Curve
Käyrä viiva
Rectangle
Suorakulmio
Rounded rectangle
Kulmistaan pyöristetty suorakulmio
Ellipse
Ellipsi
Polygon
Säännöllinen monikulmio
Irregular polygon
Monikulmio
Pie
Sektori

Niitä voidaan käsitellä Windowsin perinteisin työskentelytavoin. Niiden piirtäminen, paikan määrittäminen ja koko tehdään Windows ohjelmien tyylisesti. Useamman olion valintaan voidaan käyttää samoja menetelmiä kuin Windowsissa yleensäkin eli painamalla Shift nappia valintojen aikana. Usean asian valinnalla voidaan valitut määrittää ryhmäksi (group) tai kerralla leikata, kopioida tai siirtää useita olioita.

Viewers

Perussivujen ohella voidaan käyttää lisäsivuja / ikkunoita (Viewer). Ikkuna voi olla joko osa perussivua tai aueta omaksi ikkunakseen. Erilaisia ikkunoita on:

Dialog box

Perinteinen Windows kyselyikkuna
Palette
Paletti esimerkiksi painonapeille
Popup text
Ikkuna ilman kehyksiä ja otsikkoaluetta, vain teksiä
Status bar
Tilarivi
Thick Frame
Perinteinen Windows ikkuna, jossa vierintäpalkit
Tool bar
Työkalupalkki

Lähteet

Asymetrix Multimedia Toolbook 4.0
<< >> Kurssin sisältö