next up previous
Next: MPEG Up: Hypermedian elementtejä Previous: Geometrinen tai vektori grafiikka

Video ja pakkaus

Videokuva sisältää 25 kuvaa sekunnissa, yksi pikseli sisältää 24 bittiä väriä ja kuvassa on 640 x 480 pikseliä. Tällöin elävän kuvan esittäminen vaatii 200 Mbittiä sekunnissa. Nykyiset 10000 markan tietokoneet eivät kestä moisia nopeuksia. Yhdelle CD-levylle mahtuu 640 Mtavua eli 640*8/200 on 25 sekuntia. On aivan ilmeinen tarve kuvan pakkaamiselle. Nykyiset reaaliaikaiset kuvasiirrot tietoverkoissa eivät saa kaikkia paketteja verkon epäluotettavuuden takia tai ne tulevat väärässä järjestyksessä. Siksi pakkausmenetelmän purkajan tulee olla sopivan vikasietoinen.

Kuvan pakkaamiseen käytetään tietoa hukkaavaa pakkaamista. Pakkaus voi olla symmetrinen, jolloin tiedon pakkaus ja purku vievät saman ajan. Pakkaus voidaan suorittaa joko ohjelmallisesti tai raudalla. Yksi tapa on MPEG. Henkilökohtaisiin tietokoneisiin (PC ja Mac) on kehitetty omat pakkaajansa.