Äänittäminen


Hypermedian perusteet/Olli Perttula

YLEISTÄ

Äänityspaikan tulisi olla:

Mikrofoni, sen sijoitus ja suuntaus tulisi valita käyttötarkoituksen mukaisesti

Akustiikka ja äänen kvaliteetti kannattaa aina tarkistaa mikrofonin ja kuulokkeiden avulla, koska häiriöäänillä on tapana korostua mikrofonilla poimittaessa ja koska esim. hurisevat piuhat ym. ongelmat ovat tällöin helpommin havaittavissa.

ÄÄNITYS VIDEOKUVAUKSESSA

Selvitä minkälainen mikrofoni käyttämässäsi kamerassa on:

Jos kuvauskohteesi on kaukana kamerasta, kannattaa käyttää ulkopuolista mikrofonia joka liitetään kameran oman mikrofonin tilalle ja viedään kuvauskohteen lähelle. Jos kamerassa on linjatasoisen signaalin sisäänsyöttömahdollisuus, voit käyttää myös ulkopuolista äänimikseriä, johon voi liittää useitakin mikrofoneja.

Suuntaavat mikrofonit kannattaa kohdistaa mahdollisimman tarkasti äänityskohteeseen, jotta ääni säilyy kirkkaana ja selkeänä.

Kamerassa voi olla joko automaattinen tai manuaalinen äänitystason säätö tai molemmat vaihtoehdot. Jos säädät tasot manuaalisesti, huolehdi että äänitysvoimakkuuden tasot ovat asianmukaisesti säädetty. Kannattaa tehdä koeäänitys tai ainakin käyttää kuulokkeita kuvattaessa (jos mahdollista). Monissa kameroissa on limitteri joka huolehtii , että äänitys ei huippukohdissakaan (kolaukset, yskäsyt ym.) säröydy. Sitä kannattaa käyttää jos se on hyvätasoinen (=ei 'pumppaa' ääntä häiritsevästi).

Jos kamera äänittää ns. hifi-ääniraidoille, kannattaa siirto- ja editointivaiheessa ko. ääntä ehdottomasti käyttää: se on paljon korkeatasoisempaa kuin normaaliääniraitojen laatu.

Jos taltioit esim. nuhurilla speakkejä, kannattaa joskus käyttää äänen sisäänottovaiheessa erillistä äänikompressori/limitteriä, varsinkin jos spiikkerin äänenkäyttö on epätasaista. Kompressori-limitterillä voi tasoittaa äänen dynamiikkaa niin, että hiljaisetkaan äänet eivät huku ja kovat äänet eivät säröydy.

ÄÄNEN SIIRTO

Kun siirrät analogisesti ääntä kamerasta tai nauhurillta tai yleensäkin laitteesta toiseen , muista tarkistaa sisääntuloherkkyydet ja muut äänenvoimakkuuteen vaikuttavat tekijät huolellisesti.

Liian hiljaiset tasosäädöt lisäävät kohinaa ja liian kovalla äänitettäessä ääni helposti säröytyy.

Digitaalisesti audiota siirretäessä äänen voimakkuuteen ei erikseen tarvitse kiinnittää huomiota: äänitystaso, kuten kaikki muutkin parametrit säilyvät alkuperäisen tasoisina.