Hypermedia laboratory of TTKK
--------------------------------------------------------

Opetusohjelmamme /
Our teaching programs

Opetusohjelmat, jotka olemme tehneet.
Teaching programs we have made.

--------------------------------------------------------

Kurssit / Courses

* 73020 Johdatus korkeakoulumatematiikkaan / Introduction to mathematics
TTKK:n matematiikan kurssin Johdatus korkeakoulumatematiikkaan oppimateriaalia

* 73109 Matriisilaskenta / Matrix algebra
TTKK:n matematiikan kurssin 73109 Matriisilaskenta oppimateriaalia

* 73270 Hypermedian perusteet
Peruskurssi hypermediasta

Interaktiivisia harjoituksia / Interactive exercises

* Interactive Matrix Algebra Exercises (in English)
Train the basic skills needed in dealing with matrices. Questions involving simple to compute with integer matrices are generated using Mathematica online. Your answers will be checked right after you type them in.

* Conic Sections (in English)
Interactive WWW experiment. Since Mathematica is being used online in what follows, be more patient than usual while waiting for the responces to come.

Hypermediakurssit Macintosh-tietokoneille /
Stand-alone Hypermedia-courses for Macintosh

Matriisilaskennan oppimateriaali Macintosh -tietokoneita varten on saatavana myös stand-alone versiona . Lisäksi Macintoshiin on saatavana myös Exercise Maker , joka on Mathematicaa hyödyntävä numeeristen tehtävien ohjelmisto.

A stand-alone demo version of a hypercourse on matrix algebra is available in English also (Chapter 9: Singular Value Decomposition only). Read this for information how to obtain and run it.

--------------------------------------------------------

Muualla tehtyjä opetusohjelmia /
Teaching programs which are made elsewhere

* 81000 Tietotekniikan peruskurssi / Computer Literacy
Perustietoa tietokoneista, verkoista, sähköpostista, uutisryhmistä jne.

* MegaMath
Esimerkkejä graafeista ja värien käytöstä
Exampels about graphs and about colours

* MathMol
Kemian opetusohjelma
Teaching program about chemistry

* The Electronic Textbook for the PFP 95
Kansainvälinen matematiikan ja fysiikan oppikirja
Interdisciplinary course in chemistry mathematics and physics

* Interactive Real Analysis
Interactive Real Analysis is an online, interactive textbook for Real Analysis or Advanced Calculus in one real variable.

* Transitional Mathematics Project

--------------------------------------------------------

[Kotisivulle]