Insinöörimatematiikka 1 / kaikki luentoryhmät, syksy 2004

KURSSIN SUORITUS tapahtuu joko välitenteillä ja harjoituksilla tai pelkällä lopputentillä.

VÄLITENTTEJÄ on syksyn aikana 4, kussakin 2 kuuden pisteen tehtävää. Välitenteissä voi näin kerätä yhteensä 48 pistettä.

VÄLITENTEILLÄ SAA ARVOSANAN VAIN, jos tekee vähintään 40% harjoitustehtävistä ja osallistuu vähintään 5 eri tietokoneharjoitukseen, joista yksi on ensimmäisenä pidettävä ns. perustaitojen testi, ja jos välitenteistä kertyy vähintään 24 pistettä (tämä raja voi alentua lopullisten tulosten selvittyä).

LASKUHARJOITUKSIA on syksyn aikana 13. Suoritetuista harjoitustehtävistä saa lisäystä välikoepisteisiin alla olevan taulukon mukaan (0 – 6 pistettä). Läpipääsy- ja arvosanarajat päätetään tulosten selvittyä. Läpipääsyraja (24 pistettä tai se alempi) on ylitettävä ilman harjoitushyvityspisteitä.

Tehtyjä tehtäviä

40 %

48 %

57 %

65 %

74 %

82 %

91 %

Lisäysvaikutus

0

1

2

3

4

5

6

Pisteet keräät osallistumalla harjoituksiin. Pyydettäessä esität ratkaisusi taululla ja olet myös valmis selostamaan sen muille. Ratkaisuja ei oteta tarkastettavaksi (keneltäkään, kun niitä ei voida tarkastaa kaikilta resurssien rajallisuuden takia).

TIETOKONEHARJOITUKSISSA on oltava läsnä ensimmäisessä, joka on PERUSTAITOJEN TESTI. Testin tarkoituksena on etsiä kurssille osallistuvien joukosta ne noin 170 opiskelijaa, jotka eniten tarvitsevat lukion matematiikan kertausta. Muihin 4 eri tietokoneharjoitukseen (5:stä mahdollisesta) on osallistuttava koko harjoituksen ajan TAI kunnes ryhmä koneella on tehnyt kaikki tehtävät ja harjoitusten vetäjä ne hyväksynyt.

(Jos perustaitojen testissä ei saa riittävästi tehtäviä oikein, on osallistuttava perustaitojen kertaamiseen, kunnes on suoriutunut noin 80 tyypillisestä lukion matematiikan laskusta. Kertaustilaisuuksia on 22.9.2004 alkaen ke, to ja pe klo 12-16 salissa TA 203. Kertaukset on saatava suoritetuksi viimeistään 12.11.2004. Kuhunkin kertaustilaisuuteen pitää erikseen ilmoittautua. Ilmoittautumislistat ilmestyvät salin TA 203 ovenpieleen.)

VÄLITENTEILLÄ SIIS EI SAA ARVOSANAA, jos harjoitustehtäviä on alle 40 % TAI hyväksytty perustaitojen testi puuttuu TAI tietokoneharjoitusten läsnäoloja on alle vaaditut 4.

Takaisin opintojakson pääsivulle.