73030 Insinöörimatematiikka 1
Syksy 2004

Opintojaksot "73030 Insinöörimatematiikka 1" ja "73035 Insinöörimatematiikka 2" muodostavat pakollisen matematiikan perusvaihtoehdon, jonka valtaosa opiskelijoista valitsee kuten on tarkoituskin. Sitä ei tässä enempää esitellä eikä perustella. Vaihtoehtoihin Laaja matematiikka 1-2 tai Perusmatematiikka 1-3 poikkeamiselle on opiskelijan hyvä miettiä perusteluja itseään varten.

Opetusta tarjotaan luentoina, laskuharjoituksina ja tietokoneharjoituksina. Luennot alkavat viikolla 36, lasku- ja tietokoneharjoitukset viikolla 37. Tietokoneharjoituksiin osallistuu opiskelija vain joka toinen viikko, viikoilla A tai viikoilla B seuraavasti:

viikot B:    37, 39, 41, 44, 46, 48
viikot A:    38, 40, 42, 45, 47, 49

Puuttuva viikko 43 on yleinen tenttiviikko. Ensimmäisen tietokoneharjoituksen paikalla (viikoilla 37, 38) pidetään perustaitojen testi (josta tarkemmin kohdassa "Suoritusvaatimukset").

Opintojakson sisältö, kirjallisuus   Suoritusvaatimukset   Laskentapäivä  

Neljä luentoryhmää.   Käy koulutusohjelmasi mukaisen luentoryhmän luennoilla ja harjoituksissa. (Luentoryhmien sivut uusiutuvat syksyn 2004 sivuiksi lähviikkojen aikana.)

Au, S, Tj, Tle (Festia, Iso sali)   Lasse Vehmanen, matematiikka, TD407.

K, Te, Tu (K1705)   Martti Lehto, matematiikka, TD412.

Ti (TB103)   Terhi Kaarakka, matematiikka, TD432.

M, R, Y (S1)   Kimmo Vattulainen, matematiikka, TD325.