Vaasan esitelmän viiteet [1] Hypermedian tutkimustyötä tehdään TTKK:n, Suomen Akatemian ja opetusministeriön tuella.