Matematiikan vanhojen peruskurssien suorittaminen

Kurssit 73103 Matematiikka 3 ja 73104 Matematiikka 4 luennoitiin lukuvuonna 1995-1996 viimeisen kerran. Insinöörimatematiikan opintokokonaisuuteen kuuluu kaksi seuraavista viidestä kurssista: 73116 Algoritmimatematiikka, 73124 Operaatiotutkimus, 73040 Vektorianalyysi, 73045 Fourier'n menetelmät, 73050 Tilastomatematiikka. (Kolme viimeksimainittua kurssia luennoidaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 1996-1997. Koulutusohjelma saattaa rajoittaa valintaa näistä viidestä kurssista.) Laajan matematiikan opintokokonaisuuden 3. osa 73065 Laaja matematiikka 3 ja 4. osa 73070 Laaja matematiikka 4 luennoidaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 1996-1997.

Vanhojen opiskelijoiden osalta kurssit korvautuvat seuraavasti:

Matematiikka 1 <-- Insinöörimatematiikka 1

Matematiikka 2 <-- Insinöörimatematiikka 2

Matematiikka 3 <-- Vektorianalyysi (tai Fourier'n menetelmät)

Matematiikka 4 <-- Tilastomatematiikka

Niiden osalta, joilla on suoritettuna vain puolet opintokokonaisuuksista Matematiikka 1 tai Matematiikka 2 voidaan puuttuvan osan suoritus järjestää siten, että kurssi Insinöörimatematiikka 1 tai Insinöörimatematiikka 2 suoritetaan vain määrätyiltä osiltaan.

VAIN MATEMATIIKKA 1A:N TAI MATEMATIIKKA 1B:N SUORITTANEET:

Puuttuvan Matematiikka 1a:n voi suorittaa jollain seuraavista tavoista:

1)Osallistumalla kurssin Insinöörimatematiikka 1 toisen periodin välitentteihin, jolloin riittävän suurella pistemäärällä saa Matematiikka 1a:n suorituksen arvosanalla hyväksytty.

2)Osallistumalla kurssin Insinöörimatematiikka 1 lopputenttiin ja vastaamalla kurssikirjan (Grossman: Multivariable Calculus ...) lukuja 6,7 ja 8 koskeviin kysymyksiin, jolloin riittävän suurella pistemäärällä saa Matematiikka 1a:n suorituksen arvosanalla hyväksytty.

Puuttuvan Matematiikka 1b:n voi suorittaa jollain seuraavista tavoista:

1)Osallistumalla kurssin Insinöörimatematiikka 1 ensimmäisen periodin välitentteihin, jolloin riittävän suurella pistemäärällä saa Matematiikka 1b:n suorituksen arvosanalla hyväksytty.

2)Osallistumalla kurssin Insinöörimatematiikka 1 lopputenttiin ja vastaamalla kurssikirjan (Grossman: Multivariable Calculus ...) lukuja 1, 2 ja 3 koskeviin kysymyksiin, jolloin riittävän suurella pistemäärällä saa Matematiikka 1b:n suorituksen arvosanalla hyväksytty.

VAIN MATEMATIIKKA 2A:N TAI MATEMATIIKKA 2B:N SUORITTANEET:

Puuttuvan Matematiikka 2a:n voi suorittaa seuraavalla tavalla:

1) Osallistumalla kurssin Insinöörimatematiikka 2 ensimmäisen periodin välitentteihin, jolloin riittävän suurella pistemäärällä saa Matematiikka 2a:n suoritetuksi arvosanalla hyväksytty.

2) Osallistumalla kurssin Insinöörimatematiikka 2 lopputenttiin ja vastaamalla Antti Perttulan luentomonisteen "Reaalifunktioiden teoriaa" pykäliä 1.2, 1.4, 1.6, 3.1, 4.1-4.3 sekä lukuja 5 ja 6 koskeviin kysymyksiin, jolloin riittävän suurella pistemäärällä saa Matematiikka 2a:n suorituksen arvosanalla hyväksytty.

Puuttuvan matematiikka 2b:n voi suorittaa seuraavalla tavalla:

1) Osallistumalla kurssin Insinöörimatematiikka 2 toisen periodin välitentteihin, jolloin riittävän suurella pistemäärällä saa Matematiikka 2b:n suorituksen arvosanalla hyväksytty.

2) Osallistumalla kurssin Insinöörimatematiikka 2 lopputenttiin ja vastaamalla joko kurssikirjan (Stanley I. Grossman: Multivariable Calculus) pykäliä 4.1-4.4, 9.1, 8.13, 8.16, 11.1-11.5 sekä lukua 10 tai Antti Perttulan luentomonisteen ".. ja differentiaaliyhtälöitä" koskeviin kysymyksiin, jolloin riittävän suurella pistemäärällä saa Matematiikka 2b:n suorituksen arvosanalla hyväksytty.

Päivitetty viimeksi 4.4.1997